• Zaopatrzenie Medyczne Baner
  • Zaopatrzenie Medyczne Baner
  • Zaopatrzenie Medyczne Baner
  • Zaopatrzenie Lekarzy
  • Zaopatrzenie Medyczne Baner

Wymazówki

Wymazówki są przeznaczone do pobierania próbek wymazów np. jamy nosowo-gardłowej, ucha, migdałków, dróg rodnych.

MERINGER i BIALMED to firmy, które w swojej gamie produktów posiadają pałeczki do wymazów, wymazówki sterylne w pojemnikach a także bakteriologiczne zestawy transportowe z podłożem Amies.

MERINGER oferuje sterylne pałeczki do wymazów oraz bakteriologiczne zestawy transportowe z podłożem Amies.

Pałeczki do wymazów sterylne Pałeczki do wymazów sterylne – jednorazowe, drewniane pałeczki z wacikiem bawełnianym. Stosowane do pobierania materiału badawczego od pacjenta.
Pakowane pojedynczo.
Pałeczki do wymazów sterylne Bakteriologiczny zestaw transportowy z podłożem Amies – Sterylne pałeczki do wymazów jałowe z podłożem transportowym Amies. Probówka z podłożem, zamknięta korkiem w kolorze niebieskim (w przypadku dodatku węgla - czarnym) i uszczelnioną etykietą, pełniącą rolę dodatkowego uszczelnienia korka, a także zabezpieczenia przed przypadkowym otwarciem i utratą sterylności.
Pakowane pojedynczo w opakowania typu blister.

BIALMED w swojej ofercie posiada m.in. niejałowe pałeczki do wymazów oraz sterylne pałeczki do wymazów w probówce transportowej.

Pałeczki do wymazów niejałowe Pałeczki do wymazów niejałowe – drewniane pałeczki z wacikiem bawełnianym. Stosowane do pobierania wymazu od pacjenta.
Pakowane po 100szt
Pałeczki do wymazów w probówce transportowej Pałeczki do wymazów w probówce transportowej – – drewniane pałeczki z wacikiem bawełnianym w sterylnych probówkach z korkiem. Wyposażone w etykietę pełniącą podwójną rolę: jako oznaczenie probówki oraz dodatkowego uszczelnienia korka i ochrony przed przypadkowym otwarciem i utratą sterylności wyrobu.
Pakowane pojedynczo w opakowania typu blister.

Zmierz ciśnienie bezpłatnie, Olsztyn, Wańkowicza 5