• Zaopatrzenie Medyczne Baner
  • Zaopatrzenie Medyczne Baner
  • Zaopatrzenie Medyczne Baner
  • Zaopatrzenie Lekarzy
  • Zaopatrzenie Medyczne Baner

Nowa Refundacja 2014

Od 1 stycznia 2014r. obowiązuje nowy wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia zawiera listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2014. Do obwieszczenia ogółem zostanie dodanych 114 nowych produktów.


1. Wyroby medyczne.

Pobierz ROZPORZĄDZENIE

Pobierz Wykaz refundowanych wyrobów medycznych obowiązujący od 1 stycznia 2014r.2. Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Pobierz Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2014 r.3. Dodatkowo dowiedz się:

1. Jak uzyskać refundację? - pobierz.

2. Druki zleceń 2014r.

Wzór obowiązującego druku zlecenia na zaopatrzenie w pieluchomajtki, wkłady, pieluchy anatomiczne, podkłady, inne środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne na rok 2014r.

druk zlecenia, lemar, olsztyn, pieluchomajtki, wkłady, pieluchy anatomiczne, podkładyZlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne.  obowiązujące od 4 marca 2014r.

druk zlecenia, lemar, olsztyn, pieluchomajtki, wkłady, pieluchy anatomiczne, podkładyZlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie. obowiązujące do 30 czerwca 2014r.

druk zlecenia, lemar, olsztyn, pieluchomajtki, wkłady, pieluchy anatomiczne, podkładyZlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze (z wyłączeniem środków pomocniczych przysługujących comiesięcznie).  obowiązujące do 30 czerwca 2014r.