• Zaopatrzenie Medyczne Baner
  • Zaopatrzenie Medyczne Baner
  • Zaopatrzenie Medyczne Baner
  • Zaopatrzenie Lekarzy
  • Zaopatrzenie Medyczne Baner

Nagrody Brussels Innova 2013

Targi Wynalazczości "Brussels Innova" to jedna z najważniejszych międzynarodowych imprez poświęconych transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego.

19. listopada 2013 w nowym budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego odbyła się konferencja prasowa, podczas której odbyła się prezentacja wynalazków autorstwa naukowców z Wydziału Nauk Medycznych, nagrodzonych na 62. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "BRUSSELS INNOVA".

 

Polscy naukowcy odnieśli wielki sukces na Światowych Targach Brussels Innova 2013. Szczególne miejsce zajęli wynalazcy z Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zdobywając główną nagrodę konkursu Eureka, oraz 3 złote medale, w tym 2 z wyróżnieniem.

Główną Nagrodę Jury przyznano prof. Jerzemu Gieleckiemu kierownikowi Katedry Anatomii na Wydziale Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, który wraz z adiunkt dr Anną Żuradą oraz zespołem z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu stworzył "Interaktywny system fuzji morfologicznej struktur jako narzędzia planowania, szkolenia i dokumentowania operacji z wykorzystaniem intermodalnych obrazów 3D".

Złoty medal i wyróżnienie w Brukseli za „prototyp urządzenia do pomiaru stopnia osłabienia stopy” przyznano także prof. Wojciechowi Maksymowiczowi, z katedry Neurologii i Neurochirurgii WNM oraz dr Michałowi Śmieji z Katedry Mechatroniki Wydziału Nauk Technicznych UWM

Trzeci złoty medal to nagroda dla prof. Andrzeja Kukwy kierownika Katedry Otorynolaryngologii UWM za urządzenie służące do diagnozowania drożności dróg oddechowych.

Żródło: Życie Olsztyna, UWM.edu.pl